Autoškola Eva změnila svoje sídlo – Břeclav.

V Chrudimi změnila provozovnu na adresu Palackého 73, Chrudim III. / Autoškola Euro/.

Klasické kurzy v Chrudimi zatím nebudou otevřeny.

Je možné si domluvit školení řidičů referentů a kondiční jízdy.